Truyện Trọng Sinh

Nhớ Em

Đức Dương Quận Chúa

Tiểu Thê Bảo

Nông Gia Hãn Phụ

[Harry Potter Đồng Nhân] Vinh Quang Vĩnh Hằng

Đêm Nay Tỉnh Rượu

Trọng sinh hay trùng sinh là thể loại truyện mà nhân vật chính chết đi vì một lý do nào đó, nhưng được sống lại với nhiều hình thức khác nhau như quay lại quá khứ của kiếp trước, trùng sinh vào cơ thể mới...Nhưng về cơ bản nhân vật đều giữ được trí nhớ kiếp trước của mình.

Truyện Trọng Sinh đang hot

Đang cập nhập